Danh sách sản phẩm

POLYCOM QDX 6000

Mô tả: Thiết bị chính của QDX 6000:

POLYCOM HDX 8000

Mô tả:   * Chất lượng hình ảnh vượt trội với công nghệ ...

POLYCOM HDX 7000

Mô tả:  * Chất lượng hình ảnh vượt trội với công nghệ ...

POLYCOM HDX 6000

Mô tả: Tăng cường hiệu suấtGiờ đây, bạn có thể cải thiện hiệu suất ...