Chiều 4/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức hội nghị đánh giá thực chất hiện trạng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân và kế hoạch hành động trong thời gian tới.

Tại đây các chuyên gia nhận định: Việt Nam đã đạt cột mốc số 1 và đã có kế hoạch tích cực phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn 2 để sẵn sàng chào thầu dự án điện hạt nhân vào năm 2012 - 2013

Tại hội nghị các chuyên gia quốc tế đã làm việc với chuyên gia Việt Nam về 19 hạng mục cơ sở hạ tầng điện hạt nhân. Các hạng mục này bao gồm: vị trí quốc gia, quản lý nhà máy, khuôn khổ pháp lý, ngân sách nhà nước và tài chính dự án, chu trình nhiên liệu, chất thải phóng xạ, an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, khuôn khổ pháp quy, an ninh và bảo vệ thực thể, thanh sát hạt nhân, kế hoạch ứng phó khẩn cấp, phát triển nguồn nhân lực, tham gia của các cơ quan liên quan, sự tham gia của các ngành công nghiệp, mua sắm thiết bị, lưới điện, địa điểm và các thiết bị hỗ trợ, bảo vệ môi trường.
 
Khi thảo luận về kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn 2 (2010 -2013), chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đã khuyến cáo các chuyên gia trong nước trong quá trình xây dựng và phát triển nhà máy điện hạt nhân cần chú trọng đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực để quản lý, vận hành nhà máy điện hạt nhân trong tương lai. Đây là một trong những công việc "khổng lồ" quyết định rất lớn đến sự thành công của nhà máy điện hạt nhân, do đó rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa hai phía Việt Nam và Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Ngay từ bây giờ, Việt Nam phải nhanh chóng cử người có trình độ đi đào tạo chuyên môn về lĩnh vực điện hạt nhân ở nước ngoài nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời nguồn nhân lực chất lượng cao khi nhà máy đi vào vận hành./.

Xuân Mai

evn.com.vn

[Trở về]