SoundStation® IP 7000
  • SoundStation® IP 7000
Mô tả:
Thiết bị hội thảo Polycom IP-7000 là dòng sản phẩm mới với nhiều cải tiến về chất lượng thoại và tính năng, tiêu chuẩn phục vụ cho hội thảo nhiều người và đa điểm.

» Phù hợp cho văn phòng SOHO & SMB.
» Chuẩn âm thanh HD Voice™
» Phụ vụ cho 10-15 người họp.
» Hỗ trợ các phím chức năng.
» Chất lượng thoại cao.
» Hoạt động ổn định.