Phần mềm quản lý và chăm sóc Khách hàng TIDCARE
  • Phần mềm quản lý và chăm sóc Khách hàng TIDCARE
Mô tả:
       Phần mềm quản lý và chăm sóc Khách hàng (TIDCARE) là sản phẩm do công ty TNHH Đầu tư công nghệ và phát triển ứng dụng TID xây dựng được xây dựng và ứng dụng tại nhiều công ty, cơ quan tổ chức nhằm cung cấp phần mềm tích hợp với hệ thống tổng đài, quản lý tiếp nhận và trả lời các cuộc gọi đồng thời quản lý các thông tin về người gọi, xử lý các cuộc gọi theo quy trình của từng khách hàng một các linh hoạt. Phần mềm TIDCARE có thể sử dụng trong các công ty, cơ quan để cung cấp các dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ mua bán trực tuyến, dịch vụ đường dây nóng. Ứng dụng TIDS Care giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng tiến độ công việc.