Công ty TID đã hoàn thành một số dự án trọng điểm

Công ty TID triển khai một số dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng và tiến độ: 


1. Dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tỉnh Bình Thuận

2. Dự án Xây dựng trạm Teleport cung cấp dịch vụ qua Vệ tinh Vinasat -2 tại Bình Dương

3. Dự án tòa nhà khám chữa bệnh theo yêu cầu chất lượng cao Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội[Trở về]