MCU POLYCOM RMX 4000
  • MCU POLYCOM RMX 4000
Mô tả:
Là dòng MCU hỗ trợ tối đa cho HNTH đa điểm của Polycom
- Hỗ trợ chuẩn Video: H.261, H.263 (H.263++), H.264
- Hỗ trợ HD1080p/30 fps,720p/60fps ở chế độ continuous presence (CP)
- Hỗ trợ băng thông cuộc gọi từ 64 kbps to 6 Mbps .
- Điều khiển tối đa 80 điểm HD ở chế độ (CP)
- Điều khiển 120 điểm đầu cuối Standard Defnition (SD)
- Hỗ trợ 320 điểm đầu cuối ở độ phân giải CIF
- Hỗ trợ 1600 điểm VoIP /400 PSTN