Giới thiệu sơ lược

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Phát triển Ứng dụng TID được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105897235. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN ...

[Xem tiếp...]

Mô hình tổ chức

Mô hình tổ chức, hoạt động Công ty TNHH đầu tư công nghệ và phát triển ứng dụng

[Xem tiếp...]